เมนู

7 สิ่งต้องขบคิด ออกแบบฝ้าเพดานสูง ไม่ได้ดีเสมอไป

ฝ้าเพดานสูง ดีไหม

เพราะฝ้าเพดานสูง อาจไม่ดีเสมอไป

บ้านสมัยใหม่นิยมออกแบบบ้านให้ดูโปร่งสบาย และหลายท่านเข้าใจว่าความโปร่งสบายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำฝ้าเพดานสูง บ้านสร้างใหม่ในยุคปัจจุบันจึงมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน 2.8 เมตรขึ้นไป และอาจเพิ่มเป็น 4-6 เมตร สำหรับบ้านที่ออกแบบด้วยฟังก์ชัน Double Space ซึ่งฟังก์ชันลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความโอ่โถง และช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนคลายสบายหัวขึ้นได้จริง

แต่การทำบ้านให้โปร่งด้วยการทำฝ้าสูง เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถทำให้บ้านโปร่งได้ และการทำฝ้าสูงก็มิได้มีแต่ประโยชน์เสมอไป มีข้อเสียมากมายให้ได้ขบคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจทำเช่นกันครับ เนื้อหานี้  “บ้านไอเดีย” ชวนว่าที่เจ้าของบ้านใหม่มาพิจารณาอีกมุมของบ้านโถงสูง เพื่อใช้ในการตัดสินใจทำอย่างเหมาะสมครับ

สนับสนุนโดย : Loligo ฝ้าตราปลาหมึก
ภาพ เนื้อหา | บ้านไอเดีย

ชมรีวิวทั้งหลัง : บ้านคุณเก่ง ปทุมธานี

7 สิ่งที่ต้องขบคิด ก่อนสร้างบ้านเพดานสูง

1.ความสูงเพิ่มค่าใช้จ่ายผนังเพิ่ม

เมื่อฝ้าเพดานสูงขึ้น แน่นอนว่าการทำผนังก็ต้องสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะฟังก์ชัน Double Space ที่ปกตินิยมใช้ผนังกระจก ซึ่งนั่นหมายถึงงบประมาณในการก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้างอิฐ ปูนก่อ ปูนฉาบ กระจก อลูมิเนียม สี และค่าแรงช่างย่อมสูงขึ้นตามไปโดยอัตโนมัติ หากกังวลในจุดนี้ต้องลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการทำโถงสูงกับฝ้าเพดานที่มีความสูงระดับทั่วไป

ตัวอย่างเช่น พื้นที่ใช้สอยบ้านทั่วไปที่มีความสูงฝ้า 2.6-2.8 เมตร งบก่อสร้างต่อตารางเมตรประมาณ 15,000 บาท แต่สำหรับพื้นที่ใช้สอยที่เป็นฟังก์ชัน Double Space งบก่อสร้างต่อตารางเมตรประมาณ 20,000 บาทเลยครับ ถ้าพื้นที่ห้องนั่งเล่นมีขนาด 30 ตร.ม. บ้านทั่วไปใช้งบประมาณ 4.5 แสนบาท แต่บ้านฟังก์ชัน Double Space ต้องใช้งบประมาณ 6 แสนบาท

Double Space

2.เมื่อฝ้าสูง ประตูหน้าต่างย่อมสูงตาม

การเลือกใช้ประตูหน้าต่างต้องมีความสัมพันธ์สมดุลกับภาพรวมของบ้าน ในบ้านที่ผนังสูงทำให้บ้านดูกว้างขึ้น หากใช้ประตูหน้าต่างขนาดมาตรฐานจะทำให้ดูไม่สมส่วนกัน บ้านที่ทำฝ้าเพดานสูงจึงจำเป็นต้องสร้างช่องเปิดขนาดใหญ่ ใส่ประตู หน้าต่างแบบที่สูงและกว้างกว่าปกติ ซึ่งขนาดความสูงลักษณะนี้จะไม่มีขายทั่วไป จำเป็นต้องสั่งทำขนาดพิเศษขึ้นมาใหม่ให้พอดีกับบ้านเท่านั้น แน่นอนว่าย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าขนาดมาตรฐานทั่วไป

ตัวอย่างเช่น ห้องทั่วไปฝ้าเพดานสูง 2.6 เมตร สามารถใช้ประตูที่มีจำหน่ายทั่วไปขนาด 2-2.2 เมตรได้อย่างเหมาะสม แต่หากห้องดังกล่าวใช้ฝ้าเพดานสูง 3-3.5 เมตร เมื่อใช้งานร่วมกับประตูความสูง 2 เมตร อาจทำให้ขาดสัดส่วนที่สมดุล จำเป็นต้องใช้ประตูบานสูง 2.4-2.5 เมตร ซึ่งจำเป็นต้องสั่งทำพิเศษครับ

บ้าน สูงโปร่ง ฝ้าสูง

3.ฝ้าเพดานสูง เปลืองพื้นที่เดินขึ้นลงเหนื่อยกว่าเดิม

สำหรับบ้าน 2 ชั้นขึ้นไป ต้องมีบันไดเป็นตัวกลางเชื่อมต่อในการสัญจรเดินขึ้น-ลง การออกแบบห้องให้เพดานสูงมากขึ้นเท่าไร ย่อมต้องมีจำนวนขั้นบันไดมากขึ้นหรือชันขึ้น และใช้พื้นที่สำหรับทำบันไดบ้านมากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น  บ้านทั่วไปที่มีฝ้าเพดานสูง 2.6 เมตร ใช้ความสูงจากพื้นชั้นล่างสู่พื้นชั้นบนรวมประมาณ 3.2 เมตร หากบันไดมีความสูงของลูกตั้งขั้นละ 17.5 เซนติเมตร จะมีขั้นบันไดเพียง 19 ขั้น แต่หากความสูงฝ้าเพดาน 3.5 เมตรขึ้นไป ต้องใช้ความสูงจากพื้นชั้นล่างสู่พื้นชั้นบนประมาณ 3.6 เมตร ซึ่งต้องมีบันได 24 ขั้นและต้องเพิ่มระยะบันไดตามแนวลูกนอน ทำให้สูญเสียพื้นที่ใช้สอยมาก ใช้งบก่อสร้างมาก ทั้งยังเดินขึ้นลงบันไดเหนื่อยกว่าเดิม

4. ยิ่งฝ้าสูง ยิ่งเปลืองค่าไฟแอร์และค่าไฟแสงสว่าง

ลักษณะฝ้าเพดานสูงช่วยให้เกิดความปลอดโปร่ง เอื้อให้อากาศไหลเวียนในบ้านได้ดี ถ้ามีช่องเปิดรับกันพอดีจะช่วยคลายร้อนทำให้บ้านเย็นตามธรรมชาติ แต่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศภายนอกเต็มไปด้วยมลพิษ ทำให้ต้องปิดบ้านจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อพื้นที่ระหว่างพื้นถึงเพดานสูงมาก ๆ  เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักขึ้น เพื่อกระจายความเย็นให้ทั่วถึง

ฝ้าเพดานสูง ตามแนวจั่ว

ชมรีวิิวทั้งหลัง : บ้านคุณเก่ง ปทุมธานี

ในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฝ้าที่สูงขึ้นหากใช้หลอดไฟทั่วไปอาจให้กำลังแสงสว่างไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเลือกหลอดไฟที่มีค่าวัตต์สูงขึ้น หรือมีขนาดใหญ่ขึ้นแบบแชนเดอเลีย เพื่อให้แสงกระจายได้มากขึ้น ทั้งสองส่วนทำให้ค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง การทำฝ้าเพดานสูงจึงเหมาะแค่บางห้องเท่านั้น หากทุกห้องฝ้าสูงหมดรับประกันได้เลยว่า ค่าไฟก็สูงขึ้นตามฝ้าเพดาน

5. ฝ้ายิ่งสูง ยิ่งดูเวิ้งว้าง

ระยะห่างจากพื้นถึงเพดานยิ่งมากยิ่งทำให้รู้สึกถึงความพิเศษ แต่ต้องมีสัดส่วนภาพรวมที่เหมาะสมร่วมด้วย เพราะบางบริบทกลับทำให้เกิดความเวิ้งว้างมากกว่าสบาย โดยเฉพาะในห้องนอนที่ต้องการความปลอดภัยและอบอุ่น หรือในห้องแคบ  ๆ โถงทางเดินที่แคบ หากฝ้าเพดานสูง อาจทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกบีบอัดแทนที่จะได้ความโปร่งสบาย เนื่องจากขนาด ความกว้าง และความสูงที่ไม่ได้สัดส่วน ห้องฝ้าสูงจึงเหมาะเฉพาะห้องนั่งเล่นหรือบางห้องเท่านั้น หากเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ไม่จำเป็นเลยครับ

6. ซ่อมแซมและดูแลยาก

เพดานที่สูงจนเกินเอื้อมแม้มีบันไดก็ยังสูงไม่ถึง หากมีหลอดไฟเสียและต้องเปลี่ยนหลอดไฟ ทาสี หรือต้องการซ่อมแซมฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้บริเวณฝ้าเพดาน จะยากต่อการเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษา แทนที่จะสามารถทำได้เองง่าย ๆ อาจจะต้องจ้างช่างที่มีบันไดสูง ๆ หรือมีนั่งร้านมาช่วยงาน ในส่วนของการทำความสะอาดก็เช่นเดียวกัน บนเพดานเป็นจุดเอื้อมถึงยากที่แมงมุมมักจะไปทำรัง แม้แต่เพดานบ้านสูงปกติยังต้องเจอปัญาหยากไย่ใยแมงมุม หากเพดานยิ่งสูงการดูแลยิ่งยากขึ้น ทำให้บ้านไม่สวยงามและมีสิ่งสกปรกสะสม ทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณในการดูแลรักษาบ้านมากขึ้น

ฝ้าเพดานสูง ดูแลยาก

7. เลือกให้เหมาะกับงบและการใช้งาน

อ่านข้อเสียมาถึง 6 ข้อแล้วอาจทำให้หลายท่านรู้สึกกังวลที่จะทำฝ้าเพดานสูง ความจริงแล้วฝ้าเพดานสูงก็มีข้อดีเฉพาะตัวเช่นกันครับ ทั้งให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ให้มุมมองบ้านที่ดูโอ่อ่า หรูหรา และช่วยให้การคิดการอ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ข้อเสียที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้ จึงเป็นเพียงข้อขบคิดที่เจ้าของบ้านจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ เพราะการลงทุนทำฝ้าเพดานสูงย่อมต้องเพิ่มต้นทุนงานก่อสร้าง ต้นทุนงานตกแต่งและต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระยะยาว หากงบประมาณไม่ได้เป็นข้อจำกัด สามารถทำได้ตามปกติครับ แต่หากบ้านไหนคำนึงถึงงบก่อสร้าง คำนึงถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน คงต้องพิจารณาถึงข้อเสียที่ตามมาครับ


เลือกวัสดุฝ้าเพดานใยแก้วโลลิโก้ ทนชื้น ไม่กลัวปลวก

ฝ้าใยแก้ว Loligo ตรา ปลาหมึก

ไม่เพียงแค่ความสูงของฝ้าเพดานเท่านั้น หากต้องการให้ฝ้าเพดานสวยทนวัสดุฝ้าที่นำมาใช้ต้องเลือกอย่างพิถีพิถันเช่นกัน ควรเลือกใช้ที่มีคุณสมบัติทนไฟ ทนชื้น และทนปลวกกิน เพราะวัสดุหลาย ๆ ชนิด เช่น ไม้หรือกระดาษอัด จะมีเซลลูโลสซึ่งเป็นอาหารหลักของปลวกอยู่ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อเปลี่ยนมาใช้ฝ้าเพดานใยแก้ว Plaster boards โลลิโก้ (ตราปลาหมึก) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ไม่มีส่วนผสมของกระดาษ ขนาด 1.22 x 1.83 เมตร หนา 9 มล. ติดตั้งง่ายเหมือนฝ้าทั่วไป ใช้ปูนฉาบรอยต่ออย่างเดียวก็เรียบสนิท ไร้รอยต่อ มาพร้อมคุณสมบัติทนความร้อน ทนไฟ ทนความชื้น ไม่ขึ้นรา เป็นนวัตกรรมแผ่นฝ้าทนไฟมาตรฐานสูงที่ออกแบบมา “เพื่อบ้านที่เรารัก”

สอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่

แฟนเพจ : www.facebook.com/loligogroup  | โทรศัพท์ : 0815460808, 0629655429, 0641564645 http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html http://www.tb-credit.ru/dengi-v-dolg.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด Advertise


โพสต์ล่าสุด