เมนู

แบบบ้าน Eco


บ้านกระท่อมไม้ ฟางข้าว บ้านพอเพียง ในสวนท้องทุ่ง

บ้านกระท่อมไม้ พักกาย พักใจ วิถีชีวิตชาวไร่ ชาวนา ประเทศไทย ประเทศเกษตรกรรม ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และนี่เป็นจุดเด่นที่เราควรเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เอาไว้ เป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งกว่านวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ยิ่งนัก ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรกร หันหน้าเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่ มากกว่าที่จะอยู่กับไร่ กับนา..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด