เมนู

แบบบ้าน Eco


บ้านหน้าแคบ

บ้านหน้าแคบ จัดสวนผักแนวตั้ง วิถีเกษตร

บ้านหน้าแคบ สวนผักปลูกเองกินเอง ของบ้านในเมือง Alexandria House เป็นบ้านออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่รักยุคใหม่ ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาปนิกต้องเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ชีวิตในบ้านที่ต้องพึ่งตัวเองได้ บ้านหลังนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นแหล่งผลิตพลังงานและอาหารที่ยั่งยืน เช่น ลานกลางบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี สวนแนวตั้ง aquaponics..

ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด