เมนู

รีโนเวทบ้าน


ปรับปรุงบ้านใหม่

ไอเดียซ่อนรก ปรับบ้านเก่าให้น่าอยู่เพื่อคนทุก Gen

รีโนเวทบ้าน บ้านเก่าขนาด 132.23 ตารางเมตร ในไทเป อายุกว่า 40 ปี หลังจากที่ผ่านการใช้งานจากคนหลายรุ่นมายาวนาน บ้านหลังเดิม ๆ เริ่มไม่ตอบโจทย์ชีวิต จึงต้องการจัดการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้อยู่ได้สบายขึ้น โปร่ง สว่าง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด