เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


สร้างบ้านคอนกรีต

บ้านคอนกรีตโมเดิร์น ปิดทึบภายนอกเปิดสบายภายใน

บ้านคอนกรีต ปิดด้านนอก เปิดด้านใน โจทย์การสร้างบ้านของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะรสนิยม ความต้องการ ความชอบ ไปจนถึงข้อจำกัดต่าง ๆ บางคนที่บริเวณรอบ ๆ มีความเป็นส่วนตัวรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วก็อาจจะอยากเปิดบ้านให้ดูโปร่งสบาย แต่สำหรับบ้านที่อยู่ติดริมถนนที่มีทั้งรถและผู้คนสัญจรผ่านไปมาทั้งวัน การเปิดบ้านให้สามารถมองทะลุปรุโปร่งเห็นความเคลื่อนไหวของคนในบ้านย่อมไม่ปลอดภัย จึงต้องสร้างปราการปิดกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม..

ดูแล้ว 3,118 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด