เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านคอนกรีต

บ้านคอนกรีต ความดิบที่มัดใจคน

บ้านคอนกรีตฟาซาดบานไม้ บ้านในแต่ละภูมิภาคมีข้อดี ความด้อย ข้อจำกัดที่ต่างกัน ดังนั้นนอกจากรูปแบบบ้านที่ชอบแล้ว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้บริบทโดยรอบก่อน ดูวัสดุที่เหมาะสม แล้วนำมาปรับให้เข้ากับความต้องการใช้ชีวิต อย่างเช่นบ้านที่สร้างอยู่ในแถบชายฝั่งควรเลือกวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรง ทิศทางการรับแดด ทิศทางการรับลม มีพื้นที่วิ่งเล่นกลางแจ้งรับบรรยากาศได้เต็มที่ เหมือนบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านโมเดิร์นทรงกล่องจากคอนกรีตดูแข็งแกร่ง สร้างในพื้นที่ลาดเอียง แต่ไม่ทำลายหน้าดินแและแอบมีช่องว่างด้านใน..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด