เมนู

แบบบ้าน


แบบบ้านชั้นเดียวตัว L

บ้านวัยเกษียณ สร้างชีวิตที่เหลือให้มีแต่ความผ่อนคลาย

แบบบ้านชั้นเดียววัยเกษียณ แม้บริบททางสังคมคือ ผู้สูงอายุวัยเกษียณ แต่ในเรื่องความเบิกบานทางใจ ใช่ว่าต้องเกษียณตาม ผู้อ่านหลายคนที่อยู่ในวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณ อาจกำลังรู้สึกกังวลเมื่อคิดจินตนาการถึงวันที่ไม่ได้ออกไปทำงาน ต้องอาศัยอยู่กับบ้านตลอดทั้งวัน เกรงว่าความเบื่อหน่ายจะทำให้พลังทางใจลดลงและพลอยให้พลังทางกายเฉื่อยชาไปด้วย จุดสำคัญจึงอยู่ที่การปรับแต่งที่อยู่อาศัยให้มีความผ่อนคลายเหมาะกับวัย และทำให้รู้สึกว่าการอยู่บ้านตลอดไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว ออกแบบ : TAKASHI OKUNO &..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด