เมนู

แบบบ้าน


บ้านหลังคาปั้นหยา

บ้านหลังคาปั้นหยา สุนทรียะร่วมสมัย สวยในทุกยุค

บ้านหลังคาปั้นหยาร่วมสมัย บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า การได้นอนเล่นอยู่ที่บ้าน ที่ล้อมด้วยตนไม้ให้ร่มเงา รับลมเย็น ๆ ที่ไหลพาดผ่านจากสวนให้ลืมความวุ่นวายเหนื่อยล้าก็พอแล้ว i2a Architects Studio ก็มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบบ้านหลังนี้เพื่อย้อนกลับไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตที่รวบรวมเฉพาะสาระสำคัญ ๆ เอาไว้ ในบ้านที่เชื่อมโยงกับรากเหง้าและภูมิทัศน์ธรรมชาติ ผสานรวมเข้ากับกิจกรรมภายในพื้นที่ให้รู้สึกได้ถึงความสบาย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด