เมนู

แบบบ้าน


ปลูกหญ้าบนหลังคา

green on top บ้านเพลินเดินเล่นบนหลังคา

บ้านรักษ์โลก รักษ์พลังงาน เรารับรู้กันดีอยู่แล้วว่าหลังคา ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของบ้านนั้นเป็นเกราะปกป้องบ้านจากสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นร้อน ฝน หรือหนาว แต่ในปัจจุบันจะพบว่าหน้าที่หลังคาทำได้มากกว่านั้น คือ เป็นส่วนขยายพื้นที่ชีวิตครอบครัวในวิธีการใหม่ ๆ ด้วยการจัดเป็นสนามหญ้าสำหรับนั่งเล่น ซึ่งมีหลาย ๆ ประเทศ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด