เมนู

แบบบ้าน


บ้านนอร์ดิกในป่า

Villa of The Star บ้านไม้สไตล์นอร์ดิกสร้างในเขตร้อนชื้น

บ้านสไตล์รีสอร์ทนอร์ดิก Villa of The Star ตั้งอยู่ในป่าสนเป็นโครงการ “ปรับปรุงใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mo Stay ในเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นจากแนวคิดหลัก 3 ประการ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด