เมนู

แบบบ้าน


บ้านมุมถนน

บ้านติดถนน อยู่สบาย แบบ Private

บ้านชั้นเดียวมุมถนน ที่ดินแปลงมุมมักเป็นที่หมายปองเสมอ ด้วยความปลอดโปร่งที่มีมากกว่าแปลงอื่น ๆ ทำให้จัดสรรบ้านให้โล่งกว้างได้ตามใจนึก แต่ในมุมกลับกัน หากออกแบบไม่เหมาะสมบ้านแปลงมุมอาจขาดซึ่งความเป็นส่วนตัว และเป็นที่กักเก็บฝุ่น มลภาวะทางเสียง มลพิษทางอากาศมากกว่าแปลงอื่น ๆ ทำให้ข้อดีที่มีอยู่กลับกลายเป็นข้อด้อยได้หากไม่ระมัดระวัง สำหรับผู้อ่านที่มีที่ดินแปลงมุม เนื้อหาชุดนี้น่าจะเป็นไอเดียที่ดี ที่สามารถนำข้อดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการอยู่อาศัยอย่างคุ้มค่า..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด