เมนู

แบบบ้านไม้


บ้านหลังคาจั่ว

Shimogamo House ยกระดับบ้านหลังคาจั่วอย่างมีชั้นเชิง

บ้านสามชั้นหลังคาจั่วประยุกต์ พลังแห่งโลกาภิวัตน์ ทำให้สถาปัตยกรรมร่วมสมัยส่วนหนึ่งกลายเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปตาม ๆ กัน จนมองดูไม่มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นอย่างนั้น แต่เราก็ยังเห็นสิ่งก่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกที่บนโลก ซึ่งบางครั้งไม่ใช่สิ่งที่คิดค้นใหม่หมดเสียทีเดียว แต่อาจเป็นการตีความใหม่ ปรับ ประยุกต์ใส่ความคิดตามสายตาของคนปัจจุบัน..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด