เมนู

แบบบ้านไม้


บ้านไม้แบบญี่ปุ่น

บ้านหันทิศตะวันตก คลายร้อนด้วยระเบียงกว้าง

เติมความอบอุ่นแก่บ้าน ด้วยงานไม้ เรื่องทิศทางเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบบ้าน เพราะหากตัวบ้านหันไปยังทิศทางที่เหมาะสม การอยู่อาศัยก็จะมีคุณภาพ อยู่สบายตามไปด้วย แต่ใช่ว่าบ้านทุกหลังจะสามารถหันไปยังทิศที่เหมาะสมได้ อาจด้วยบริบทของทำเลที่ตั้ง สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณ ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือลดข้อด้อยของทิศที่หันไปให้สมาชิกในบ้านอยู่สบายอย่างลงตัว ออกแบบ : Ami..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด