เมนู

ข่าว กิจกรรม


มูลนิธิเอเสซีจี

เอสซีจีพาต้นกล้าชุมชนรุ่น 3 ศึกษาแนวคิดที่ญี่ปุ่น

มูลนิธิเอสซีจี เรียนรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนา สู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเยาวชน คือ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มูลนิธิเอสซีจี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักพัฒนารุ่นใหม่ภายใต้ “โครงการต้นกล้าชุมชน” โดยพาต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 3 และพี่เลี้ยง รวม 20..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด