เมนู

ข่าว กิจกรรม


12 งานสถาปัตย์ที่พ่อ ให้แนวคิดในการออกแบบ

พระอัจฉริยภาพ ในรัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร การริเริ่มโครงการเพื่อประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา ศาสนา การเกษตร แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งประการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาติบ้านเมืองนั้นคือ “งานช่าง” หรืองานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด