เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


เลือกท่อ PP-R อย่างไร ให้คุ้มค่าและทนทาน

พีพี – อาร์ เลือกท่อ PP-R อย่างไร ให้ทนทาน ปัญหาที่พบบ่อยครั้งในระบบท่อน้ำ พีพี-อาร์ ทั่วไป มักเกิดการรั่วซึมจากบริเวณข้อต่อที่มาจากการติดตั้งไม่ดี เมื่อทำการหลอมแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญคือการเลือกใช้ข้อต่อที่ไม่ได้คุณภาพ ผู้ผลิตต้องการลดต้นทุนเพื่อให้ราคาขายถูกลงซึ่งอาจเป็นผลให้คุณภาพถูกลดลงไป เราจึงควรเลือกใช้ข้อต่อที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด