เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


10 ข้อควรรู้ เมื่อจะสร้างบ้านโดยใช้ “แบบบ้านฟรี”

แบบบ้านฟรี ข้อควรรู้ก่อนเลือกแบบบ้านฟรีไปใช้งาน เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้เห็นแบบบ้านฟรีผ่านตามาบ้าง ไม่มากก็น้อย แบบบ้านฟรี นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดงบประมาณในการสร้างบ้านได้ มีทั้งแบบบ้านฟรีจากภาครัฐ สำนักงานเขต กทม. หรือจากหน่วยงานเอกชนทั่วไป โดยปกติแบบบ้านฟรีจะมี 2 แบบด้วยกัน แบบสถาปัตย์และแบบบ้านที่มีรายละเอียดโครงสร้างครบถ้วน กรณีเป็นแบบสถาปัตย์ผู้ดาวน์โหลดจำเป็นต้องนำแบบดังกล่าวไปเขียนแบบใหม่..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด