เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


ต่อเติมบ้าน

ไอเดียต่อเติมบ้าน Family room เพิ่มความสุขให้ครอบครัว

ต่อเติมบ้าน เพิ่มพื้นที่เติมความสุขใจ บ้านที่สมาชิกเพิ่มขึ้นแต่พื้นที่เดิมคับแคบย่อมอยู่ไม่สบาย ทางเลือกที่ดีคือการต่อเติมพื้นที่ใช้งานให้มากขึ้น แต่โดยมากเจ้าของบ้านมักเลือกเพิ่มเติมเป็นส่วน ๆ ไป เช่น ต่อเติมครัว ห้องนอน ห้องน้ำ ซึ่งเป็นจุดใช้งานแยกส่วน ไม่ค่อยมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้แนวคิดในการต่อเติมบ้านในซีกโลกตะวันตกปัจจุบัน จะแยกพื้นที่ส่วนตัวอยู่ในอาคารเดิม..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด