เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


บ้านโครงสร้างเหล็ก

บ้านโมดูลาร์ แบ่งพื้นที่ให้ต้นไม้ ใส่สะพานแก้วน่าเดิน

บ้านระบบโมดูลาร์กลางธรรมชาติ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่า “Hualles” และ “Ulmos” ของชิลีโดยมีทะเลสาบ Colico เป็นฉากหลัง เจ้าของต้องการ Forest House เป็นกระท่อมพักผ่อนสำหรับครอบครัว ซึ่งลูกค้าและสถาปนิกระบุแนวคิดที่ตรงกันสำหรับการสร้างบ้าน 2 ประการด้วยกัน..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด