เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


แบบบ้านสำเร็จรูป

บ้านสำเร็จรูป 3D Printing สร้างความลงตัวในเวลาที่รวดเร็ว

3D Printing นวัตกรรมที่อยู่อาศัย Mighty Buildings คือบริษัทผู้ก่อสร้างบ้านชั้นเดียวในบทความนี้ขึ้น เริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการตอบโจทย์เรื่องการอยู่อาศัยในระยะเวลาที่รวดเร็ว ยั่งยืนและไม่แพง เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากในอเมริกาที่มีปัญหาในเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัย ลดภาระการจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าห้องในแต่ละเดือน จะได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้สอยในเรื่องอื่น ๆ มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด