แสดงผลมากว่า 2 ล้านครั้ง/เดือน ติดต่อโฆษณา

บ้านเย็น อยู่สบาย วางผังบ้านรับลมเย็น หลบแดดร้อน ก่อนสร้างจริง

  เมื่อ: May 23rd, 2012 หมวด ความรู้ คู่บ้าน
จำนวนผู้เข้าชม 26,683 + ครั้ง

บ้านเย็น อยู่สบาย

หลักวางผังบ้านรับลมเย็น หลบแดดร้อน ก่อนสร้างบ้านจริง

เช้าวันนี้ บ้านไอเดีย ได้รับอีเมล์ตั้งแต่เช้า จาก SCG สำหรับข้อมูลดีๆ ในการวางแผนบ้านเย็น ซึ่งทางทีมงานเห็นว่า ชุดข้อมูลดังกล่าวนี้ อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังสร้างบ้านได้เป็นอย่างดี โดยการนำเสนอหลักการวางแผนสร้างบ้าน ด้วยการปรับทิศทางให้สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ดังกล่าว การรับลม รับแสงแดด ธรรมชาติล้วนมีประโยชน์อยู่เสมอ เพียงแต่ต้องเข้าให้ถูกจังหวะ หันให้ถูกทิศทาง ก็จะสามารถช่วยให้บ้านของเราเย็นขึ้นได้ และประหยัดพลังงาน เอาหละครับ ลองศึกษากันก่อนเล็กน้อย ก่อนที่จะวางแผนสร้างบ้าน สิ่งนี้ อาจช่วยลดอากาศร้อนๆ ได้เป็นอย่างดี และ ยั่งยืน

วางมุมบ้านผิด อาจต้องอยู่อย่างร้อนกายตลอดไป SCG Experience พร้อมช่วยเจ้าของบ้านสำรวจทิศทางแสงแดดและลม ก่อนวางผังบ้านรับลมเย็น – หลบแดดร้อน ให้บ้านเย็น อยู่สบาย

การกำหนดแปลนบ้านไม่ใช่แค่เรื่องประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ภายในบ้าน ที่ต้องจัดวางเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละคนภายใต้พื้นที่ที่มีอยู่เท่านั้น ทิศทางแดดและลมเป็นอีกเรื่องสำคัญในการกำหนดแปลนบ้าน ที่เจ้าของบ้านหลายคนมองข้าม

บ้านที่เย็นสบาย ห้องนั่งเล่นที่ไร้เงาแดดในช่วงยามบ่าย ห้องครัวที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้องนอนที่ไม่ร้อนจนเกินไปจากแสงแดดที่ส่องตลอดวัน ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ หากเข้าใจในเรื่องของแดดและลม ที่สัมผันธ์กับการเลือกทิศของบ้าน และวัสุดเสริมกันร้อนต่างๆ

ออกแบบระบบบ้านเย็น หันทิศทางบ้านให้ถูกต้อง

ระบบ 3D Home Visualization ใน SCG Experience สโตร์เรื่องบ้านสุดล้ำแห่งใหม่ที่เมกา บางนา ทำให้ความเข้าใจเรื่องแดดและลม เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยรูปแบบการนำเสนอแบบจำลองภาพเสมือนจริง

เพียงเลือกแบบบ้านที่สนใจ และฤดูกาลที่ต้องการให้แสดงผล ระบบก็จะจำลองทิศทางการเดินทางของแดดระหว่างวัน และทิศทางของลม พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด เพียงเท่านี้การตัดสินใจเลือกทิศของบ้านก่อนสร้างจริง เพื่ออยู่บ้านอย่างเย็นสบายตลอดทั้งปี ก็เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป

3D Home Visualization ออกแบบบ้านเย็น

ระบบ 3D Home Visualization แบ่งคำอธิบายการโคจรของดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการวางผังบ้านออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งในแต่ละฤดู แนวแกนโคจรของดวงอาทิตย์นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน

แสงแดดในช่วงฤดูร้อน

โดยในช่วงฤดูร้อนซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรใกล้โลกมากที่สุด เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงในรอบปี  โดยลักษณะการโคจรของดวงอาทิตย์มีการโคจรแนวแกนทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตก ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมาก ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น จนถึงช่วงบ่ายดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก บ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศเหนือ และทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย

แสงแดดในช่วงฤดูฝน

ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมาก รวมถึงผนังบ้านทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น จนถึงช่วงบ่ายดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ผนังบ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผนังบ้านทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย

แสงแดดในช่วงฤดูหนาว

ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศใต้มากที่สุด ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้จะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมากในเวลาเดียวกัน ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้นหลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น ในขณะที่ผนังทางทิศใต้ยังคงได้รับความร้อนจากแสงแดดอยู่ จนถึงช่วงบ่ายอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกผนังบ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผนังบ้านทางทิศใต้ยังคงได้รับความร้อนจากแสงแดดอยู่ตลอดเวลา และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศเหนือได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย

ทีมสถาปนิกของ SCG Experience พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดแปลนบ้านที่เหมาะสมกับทิศทางของแดดและลม เพื่อให้ได้บ้านที่เย็นสบายตลอดทั้งปี รวมถึงการเลือกวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่ช่วยปกป้องบ้านจากแสงแดด และช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น

ผู้สนใจสามารถทดลองใช้ระบบ 3D Home Visualization พร้อมสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการนำเสนอสุดล้ำที่ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านได้ทุกวัน ที่ SCG Experience @ MegaBangna ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สร้างบ้านเย็น ทิศทางบ้านถูกต้อง

รับออกแบบผังบ้าน ระบบบ้านเย็น SCG

บทความโดย © : banidea.com

ชมไอเดีย  ความรู้ คู่บ้าน  ทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งนี้ แสดงความคิดเห็น

ติดต่อโฆษณา