เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


แบบบ้านชั้นเดียว ความอ่อนโยนที่รับรู้ได้ทางตา

แบบบ้านชั้นเดียว สีขาวสว่าง ความอ่อนหวานเล็กๆทำให้บ้านน่าอยู่ “อย่ามองเพียงแค่เปลือก” ทำกล่าวนี้ใช้ได้กับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัย หากมองทุกอย่างแต่ภายนอกแล้ว เราอาจจะพลาดสิ่งดีดีไปในชีวิตก็ได้ เพราะฉะนั้นอย่ามองอะไรแต่ภายนอก บางอย่างภายนอกไม่น่ามอง แต่กลับมีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตเรามากกว่าสิ่งที่น่ามอง สิ่งที่สวยงามก็ได้ การเปิดใจเรียนรู้..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด