เมนู

แบบบ้านสองชั้น


บ้านร่วมสมัย

บ้านรูปตัว L สร้างหลบเลี่ยงแนวต้นไม้

บ้านรูปร่างตัวแอล ปกติถ้าเราต้องการสร้างบ้านแล้วมีต้นไม้ขวางแนวบ้านอยู่ ก็จะต้องตัดออกให้โล่งเพื่อไม่ให้ต้นไม้กินพื้นที่สร้างบ้าน แต่บ้านหลังนี้ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่ก่อนแล้ว สถาปนิกและเจ้าของบ้านจึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างบ้านเพื่อปกป้องและโอบกอดต้นไม้ที่มีอยู่ที่พักแห่งนี้ให้บ้านกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องตัดโค่นทิ้ง จึงต้องออกแบบรูปร่างของบ้านอย่างรอบคอบเพื่อหลบเลี่ยงแนวต้นไม้ เป็นที่มาของชื่อมีโครงการว่า “sideSTEP House” หรือการเลี่ยง การหลบฉากนั่นเอง ออกแบบ : MF Architecture ภาพถ่าย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด