เมนู

บ้านและสวน


บ้านกึ่งเอาท์ดอร์ เปิดประตูก็เจอสวน

บ้านและสวน Feel the Green บ้านเชื่อมต่อสวน ส่งความสดชื่นเข้าบ้านเต็ม ๆ บ้านและสวน สองคำนี้แยกออกจากกันเป็นคนละคำก็จริง แต่ก็มักจะเดินมาเคียงคู่กันเสมอ เพราะบ้านที่ไม่มีสวนก็ดูแห้งแล้งเกินไป แค่มีพื้นที่เล็ก ๆ ให้ต้นไม้ใบเขียวเติบโตในบริเวณบ้าน เมื่อมองออกไปเห็นก็ได้รับความสบายทางสายตาและความสุขใจกันนะครับ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด