เมนู

รู้จักคอนกรีต อย่างเจาะลึก จากฐานรากสู่หลังคา

คอนกรีตกับการสร้างบ้าน

งานก่อสร้างบ้านและอาคารสถานที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คอนกรีต มีบทบาทต่อวงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง ล้วนมีคอนกรีตเป็นส่วนผสมร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานเสาเข็ม ฐานราก พื้น หลังคา ซึ่งในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป หรือแม้แต่การนำผนังสำเร็จรูป (พรี-คราสท์) มาใช้ร่วมกับงานก่อสร้างปริมาณมาก ๆ อย่างหมู่บ้านจัดสรรในยุคปัจจุบัน ทำให้บ้านเกือบทั้งหลังกลายเป็นบ้านจากผลิตภัณฑ์คอนกรีต สร้างเสร็จพร้อมขายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยีในการสร้างบ้านและอาคาร ที่ช่วยตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

เมื่องานคอนกรีตกลายเป็นหัวใจสำคัญของบ้าน ผู้อ่านทุกท่าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อที่จะได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้บ้านของเรา มีความคงทน แข็งแรงและปลอดภัยครับ

สนับสนุนโดย : SCG
เนื้อหา : บ้านไอเดีย

ประวัติ คอนกรีต

ภาพ : wssarca.org

คอนกรีต คืออะไร

คอนกรีต คือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงการก่อสร้างมานานนับพันปี เริ่มจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในยุคโรมัน เช่น วิหาร โบสถ์ กำแพงขนาดใหญ่ จึงถือได้ว่าคอนกรีตถูกใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน นอกจากความคงทนแข็งแรงแล้ว คอนกรีตยังเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่าง ๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน อันได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมอันได้แก่ ทราย หินหรือกรวด เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง ที่มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

สำหรับคอนกรีตในยุคปัจจุบัน ยังมีหลักการเดียวกับคอนกรีตในยุคก่อนครับ เพียงแต่มีการคิดค้นสูตร นวัตกรรมต่าง ๆ ออกมามากมาย เพื่อให้เหมาะสมลงตัวกับการใช้งานแต่ละประเภท มีทั้งคอนกรีตหล่อในที่ทั้งแบบผสมมือและแบบผสมเสร็จ จะใช้สำหรับงานพื้น (Slab) คาน เสา หลังคา และคอนกรีตหล่อสำเร็จที่ทำมาให้พร้อมใช้งาน อาทิ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็ม ผนังพรี-คราสท์ และวงบ่อ เป็นต้น

ภายในคอนกรีต มีอะไรผสมอยู่บ้าง ?

ส่วนผสมหลักในงานคอนกรีต มีปูนซีเมนต์ที่ทำหน้าที่เสมือนกาว ช่วยยึดเกาะวัสดุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ทั้งวัสดุผสม (ทรายและหิน) น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต โดยวัสดุผสมเป็นคอนกรีตเหล่านี้จะต้องมีคุณภาพ   มีสัดส่วนผสมที่เหมาะสม และมีความสม่ำเสมอของผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ออกมา จึงต้องมีความใส่ใจแม้กระทั้งน้ำ ในงานก่อสร้างส่วนมากจึงมักระบุไว้ว่า ให้ใช้น้ำสะอาดที่ดื่มได้ เช่น น้ำประปา เพราะหากเป็นน้ำที่มีอินทรียวัตถุเจือปน เช่น ตะไคร่น้ำ จะส่งผลให้คอนกรีตเสื่อมกำลังได้

คอนกรีตเอสซีจี

คอนกรีต หล่อในที่

งานคอนกรีตหล่อในที่ นิยมใช้ร่วมกับงานโครงสร้างอาคารเป็นหลัก เช่น เสา คาน รวมทั้งพื้น (Slab) โดยหากเป็นงานเล็ก ๆ ช่างจะสามารถผสมด้วยมือเองครับ แต่หากเป็นงานใหญ่จุดสำคัญ หรืองานโครงสร้างบ้านทั่วไป จะนิยมใช้คอนกรีตผสมเสร็จ หรือที่เราเคยเห็นรถโม่ปูนมาส่งหน้างานนั่นเองครับ โดยคอนกรีตเหล่านี้ผ่านการผสมมาจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและส่วนผสม ผ่านการผลิตด้วยเครื่องจักร จึงสามารถควบคุมคุณภาพของคอนกรีตได้ดี รวมทั้งอำนวยความสะดวก ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทำงานให้แก่ช่างหน้างานอีกด้วย

โดยปกติงานคอนกรีตจะเป็นงานโครงสร้างที่ถูกปกปิดไว้ภายใน แต่ปัจจุบันผู้ออกแบบรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นความงดงามของลวดลายคอนกรีต จึงนำจุดเด่นของงานคอนกรีตที่สามารถรับแรง รับน้ำหนักได้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำผนังคอนกรีตหล่อในที่ ช่วยสร้างสรรค์ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ออกแบบ : www.besoniasalmeida.com

งานคอนกรีต เอสซีจี

ออกแบบ : www.auhaus.com.au

คอนกรีตหล่อสำเร็จ

งานบางชนิดเหมาะสมกับคอนกรีตหล่อในที่ แต่งานบางชนิดต้องการความรวดเร็วในการทำงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่เราคุ้นตากันดี อาทิ เสาเข็ม แผ่นพื้นสำเร็จรูป หรือหากท่านใดอยู่อาศัยในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ หลาย ๆ โครงการนิยมใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่า ผนังพรี-คราสท์ โดยผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเหล่านี้ ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตคอนกรีต ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM)

คอนกรีตหล่อในที่ VS คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป

การเลือกใช้งานคอนกรีตหล่อในที่ กับ คอนกรีตสำเร็จรูปมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้น ๆ ในเนื้อหานี้ขอยกตัวอย่าง 3 งานหลัก ที่นิยมนำคอนกรีตมาใช้งาน

งานพื้นและหลังคาคอนกรีต

กรณีเป็นพื้นบ้านที่ไม่ติดกับดิน และไม่ได้เป็นส่วนของหลังคาหรือห้องน้ำ เช่น พื้นบ้านยกสูงมีคานพื้นรองรับ หรือพื้นบ้านตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป สามารถซื้อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปมาใช้งานได้เลยครับ จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก หลังจากปูพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเสร็จแล้ว ช่างจะทำการเทปูนทับอีกครั้ง เพื่อทำการปูกระเบื้องหรือตกแต่งพื้นในลำดับถัดไป

พื้นคอนกรีต สำเร็จรูป

ภาพพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

ภาพหลังคาคอนกรีต ออกแบบ : www.arquimais.com

พื้นคอนกรีตหล่อในที่

ภาพพื้นคอนกรีตหล่อในที่ : www.suits-sandals.com

แต่หากเป็นงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือพื้นที่มีความชื้น เช่น พื้นติดกับดิน (Slab on Ground) หลังคาคอนกรีต พื้นห้องน้ำ หรือแม้แต่พื้นลานจอดรถ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คอนกรีตหล่อในที่ เนื่องจากแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปจะมีช่องรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตด้วยกัน ซึ่งช่องรอยต่อนี้อาจก่อให้เกิดการรั่วซึมภายหลังได้

งานผนังคอนกรีต

ส่วนงานผนังคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน หากเป็นบ้านเดี่ยวสร้างแบบดังกล่าวเพียงหลังเดียวจะไม่คุ้มกับการผลิตในโรงงานซึ่งมีต้นทุนแบบหล่อที่สูง แต่หากเป็นการสร้างบ้านภายในโครงการจัดสรร  ซึ่งมีแบบบ้านเดียวกันสร้างเหมือนกันหลาย ๆ หลัง ลักษณะนี้หากใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจะช่วยให้ลดต้นทุนงานก่อสร้างและเพิ่มความรวดเร็วในการส่งบ้านให้ลูกค้าครับ

precast concrete wall

คอนกรีตกับงานเสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตที่นิยมใช้แบ่งเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มเจาะ กรณีเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อน โดยผู้รับเหมาจะใช้ปั้นจั่นตอกกระแทกลงพื้น นิยมใช้ร่วมกับบ้านและอาคารพาณิชย์ทั่วไป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเสาเข็มเจาะ

แต่เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปมีข้อจำกัดในการใช้งาน ทั้งด้านขนาดความยาวของเสาเข็มและสถานที่ก่อสร้าง กรณีพื้นที่หน้างานมีบ้านหลังอื่น ๆ สร้างติดกันก่อนหน้า การใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจะส่งผลให้บ้านข้างเคียงเกิดรอยร้าวได้ หรือกรณีหน้างานมีพื้นที่แคบ ซึ่งยากต่อการนำปั้นจั่นไปใช้ในงานก่อสร้างภายในเมือง จึงนิยมใช้เสาเข็มเจาะมากกว่าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยจะใช้เครื่องมือเจาะตามขนาดและความลึกที่วิศวกรกำหนด จากนั้นใส่เหล็กและเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสา กระบวนการนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับบ้านข้างเคียง สามารถทำในพื้นที่แคบ ๆ ได้ และสามารถทำเสาเข็มได้ยาวกว่าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จึงเหมาะอย่างยิ่งกับอาคารสูงและบ้านทั่วไปที่สร้างในตัวเมือง

มาตรฐานงานคอนกรีต

สิ่งสำคัญในงานก่อสร้างบ้านและอาคารสถานที่ คือ ความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย งานก่อสร้างจึงถูกควบคุมด้วยมาตรฐานต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM)

ปูนเอสซีจี

วิธีการหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่วางใจได้ มองหาสัญลักษณ์ “ใช้ปูนเอสซีจี”

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ดี มีคุณภาพ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของวัตถุดิบ สัดส่วนในการผสม ขั้นตอนในการผสม เป็นต้น และปูนซีเมนต์ถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต “ใช้ปูนเอสซีจี” เป็นสัญลักษณ์รับรองที่มอบให้โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่เลือกใช้ปูนซีเมนต์ของเอสซีจีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจี หากเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตไม่ว่าจะ เสาเข็ม ฐานราก แผ่นพื้น ผนังสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงงานคอนกรีตที่ได้รับรองสัญลักษณ์”ใช้ปูนเอสซีจี” นั้น ก็มีส่วนช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของบ้านหรือช่างผู้รับเหมาได้ว่า ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เลือกซื้อไปเหล่านั้นย่อมมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างแล้ว

ซึ่งเจ้าของบ้านหรือช่างผู้รับเหมา สามารถค้นหาร้านค้าหรือโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ใช้ปูนเอสซีจี” ได้ที่ เว็บไซต์ : ใช้ปูนเอสซีจี.com

อ่านมาถึงจุดนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจงานคอนกรีตมากยิ่งขึ้นและสามารถเลือกใช้คอนกรีตในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน ได้ถูกประเภท เพื่อให้บ้านของเราเป็นบ้านที่มีความสวยงาม ผสานไปด้วยความคงทน แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตครั้งใด อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ “ใช้ปูนเอสซีจี” นะครับ หากข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์เก็บไว้อ่าน หรือแบ่งปันให้เพื่อนของเราได้ศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันครับ

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด Advertise


โพสต์ล่าสุด