เมนู

5 แนวทาง บ้านยุคใหม่อยู่สบาย ปลอดภัยจากฝุ่นและเชื้อโรค

แนวทางบ้านอยู่สบาย

บ้านอยู่สบาย ตอบโจทย์บ้านสุขภาพดี

จากสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการระบาดของ Covid-19 มีผลกับ Lifestyle ในการอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก จากในอดีตให้ความสำคัญเรื่องพื้นที่ใช้สอย รูปฟอร์มความสวยงาม แต่ปัจจุบันเจ้าของบ้านให้คุณค่ากับความปลอดภัยในสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้น บ้านที่ดีจึงต้องเป็นเกราะป้องกันความร้อน และป้องกันมลพิษและเชื้อโรคจากภายนอกได้ บ้านยุคปัจจุบันจึงไม่อาจมีเพียงองค์ประกอบหลักอย่างที่ผ่านมา แต่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเสริม ทั้งในเชิงงานออกแบบและนวัตกรรรมสมัยใหม่ ที่จะช่วยเติมให้บ้านสมบูรณ์ขึ้นได้

สนับสนุนโดย :   SCG Active AIRflow System

ดวงอาทิตย์ อ้อมใต้ หลบแดดออกแบบ | Punplan

ออกแบบแปลนให้สัมพันธ์กับทิศทางธรรมชาติ

แสงแดดและลมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านอยู่สบายขึ้น การวางผังบ้านจึงต้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับทิศทางธรรมชาติ โดยจัดทิศทางบ้านให้หลบแดดในช่วงฤดูร้อน และมีตำแหน่งเปิดรับลมช่วยระบายอากาศ ไม่ถูกฝนสาดในฤดูฝน สำหรับทิศทางของดวงอาทิตย์ในไทยจะโคจรจากทิศตะวันออกอ้อมไปทางทิศใต้ประมาณ 8 เดือน (เดือนกันยายนถึงเมษายน) และอ้อมไปทางทิศเหนือใน 4 เดือนที่เหลือ ทำให้ทิศใต้เป็นทิศที่รับแดดมากที่สุด แต่ทิศทางที่ร้อนที่สุดกลับเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเป็นทิศที่รับแสงแดดโดยตรงตลอดช่วงเที่ยงถึงเย็น และยังเป็นทิศที่มีฝนสาดมากที่สุดเนื่องจากฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

หากยึดตามทิศทางดังกล่าวแล้ว ควรจัดห้องนอน ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นในทิศเหนือและตะวันออก เพื่อรับแดดอ่อน ๆ ช่วงเช้าและเย็น ส่วนทิศใต้และตะวันตกที่แสงแดดส่องตลอดช่วงกลางวัน ควรเป็นตำแหน่งห้องน้ำ ให้แสงช่วยลดความอับชื้น ฆ่าเชื้อโรค และเป็นกันชนรับแสงแทนพื้นที่อื่น ๆ แต่กรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องวางพื้นที่หลักในทิศที่โดนแสงมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องเติมฟังก์ชันกันแสงให้บ้านด้วย

ออกแบบบ้าน รับลมใต้ เหนือ

ออกแบบ | Punplan

ช่องเปิดเล็กรับอากาศเข้า ช่องเปิดใหญ่ระบายอากาศออก

เจ้าของบ้านหลายคนยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าบ้านที่กันร้อนได้มากต้องมีผนังก่อทึบ มีช่องเปิดน้อย เพราะเชื่อว่าช่องเปิดหรือช่องหน้าต่างนั้นจะนำทั้งแสงและลมเข้ามาในบ้านพร้อม ๆ กัน ทำให้บ้านร้อนยิ่งกว่าเดิม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว บ้านที่ผนังก่อทึบ มีช่องลมน้อยจะยิ่งทำให้ภายในบ้านเก็บมวลความร้อนเอาไว้มากขึ้น ทั้งยังส่งผลให้เกิดความชื้นสะสมได้

วิธีการที่ช่วยลดความร้อนภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพคือ การออกแบบบ้านให้มีช่องลมเข้าขนาดเล็ก เพื่อดึงอากาศภายนอกเข้ามา และออกแบบให้มีช่องลมออกขนาดใหญ่ เพื่อดึงอากาศภายในบ้านออกไป  โดยต้องวางตำแหน่งของช่องลมให้อยู่ด้านตรงข้ามหรือเยื้องกัน จะทำให้อากาศไหลเวียนได้ดีและเร็วขึ้น ซึ่งเป็นหลักการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อนเมืองไทยมักมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูงการเปิดหน้าต่างจะเป็นรับฝุ่นเข้ามาด้วย บานที่ใช้เป็นช่อองลมหลักจึงควรปิดได้สนิท อย่างกระจกบานเลื่อนจะช่วยป้องกันฝุ่นเข้าได้ดีกว่าบานชนิดอื่น ๆ หรืออาจเลือกติดมุ้งลวดกันฝุ่นไว้อีกชั้น เพื่อให้สามารถเปิดรับลมได้ในบางเวลา

ฟาซาด บังแสงแดด

ออกแบบ | Punplan

ติดฟาซาด เปลือกอาคารป้องกันแสง

แม้อากาศเมืองไทยจะร้อนแค่ไหน แต่เจ้าของบ้านสมัยใหม่ยังนิยมให้บ้านดูโปร่งด้วยงานกระจก โดยเฉพาะในห้องนั่งเล่นหรือห้องทานอาหาร ที่มักเน้นให้มีหน้าต่าง ประตูกระจกบานสไลด์ที่กว้างเป็นพิเศษ ซึ่งการใช้กระจกมักได้แสงแดดหรือความร้อนมาเป็นของแถม จึงจำเป็นต้องอาศัยตัวช่วยทำหน้าที่กั้นกรองแสงในจุดนั้น ๆ เช่น การใส่ระแนงไม้บังแดด, ก่อผนังอิฐช่องลม, การปลูกไม้เลื้อยพรางแสง หรือการใช้แนวของต้นไม้สูงช่วยสร้างร่มเงา ซึ่งวิธีการเหล่านี้นอกจากจะช่วยลดแสงส่องเข้าสู่ภายในบ้านเกินปริมาณที่จำเป็นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามในงานดีไซน์ ช่วยสร้างบรรยากาศรอบบ้านให้รู้สึกสุนทรีและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วย

SCG-STAY-COOL

ตัวช่วยกันร้อนบนผนังและหลังคา

นอกจากใช้วิธีทางธรรมชาติแล้ว ต้องเสริมด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันและระบายความร้อนด้วย ซึ่งหลังคาและผนังบ้านเป็นจุดหลักที่ได้รับแสงและนำความร้อนเข้าสู่ภายในบ้านได้มากที่สุด ในส่วนของผนังสามารถป้องกันความร้อนได้ด้วยการทาสีสะท้อนความร้อน, ติดฟิล์มสะท้อนแสงบนผนังกระจก และในส่วนของหลังคา ป้องกันได้ด้วยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้ฝ้าเพดาน หรือแผ่นสะท้อนความร้อนหากเป็นบ้านสร้างใหม่ เป็นต้น

แต่ทุกวิธีข้างต้นที่กล่าวมานั่นอาจยังไม่เพียงพอ หากต้องการให้ภายในบ้านไม่ร้อนอบอ้าวตลอดวัน แนะนำให้ติดช่องสำหรับรับอากาศภายนอกบ้านเข้ามา ควบคู่กับการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และช่องระบายอากาศร้อนสะสมออกภายนอกบ้านทางหลังคา เพื่อให้ทำงานอย่างเป็นระบบในการสร้างอากาศถ่ายเทในบ้าน และลดอุณหภูมิสะสมภายในตัวบ้านและโถงหลังคา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของบ้านร้อนอบอ้าว

SCG AAQ Platinum

SCG Active AIRflow System Package Platinum บ้านไม่ร้อนอบอ้าว อยู่สบายตลอดวัน พร้อมอากาศสะอาดบริสุทธิ์ 

Active AIRflow™ System รุ่น Platinum ทำการออกแบบภายใต้แนวความคิด Living Comfort เพื่อตอบโจทย์และยกระดับการอยู่อาศัยในบ้านยุคปัจจุบัน ให้บ้านเป็นพื้นที่อยู่สบายและปลอดภัยที่สุด โดยผนวกนวัตกรรมการถ่ายเทและระบายอากาศ เข้ากับนวัตกรรมการสร้างอากาศดีภายในบ้านเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติของ Active AIRflow System รุ่น Platinum

  • สร้างอากาศถ่ายเท แก้บ้านร้อนอบอ้าว บ้านเย็นลง 2-5 องศา จากการทำงานอย่างอัตโนมัติของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน 3 ตำแหน่งหลัก โดยนำเอาอากาศจากภายนอกบ้านเข้ามาสร้างการถ่ายเทให้อากาศภายในบ้านที่อบอ้าว อุณหภูมิสูง เกิดการลอยตัวและระบายออกทางพัดลมระบายอากาศ ขึ้นสู่โถงหลังคา จึงช่วยให้ความร้อนสะสมออกสู่ภายนอกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในบ้านรู้สึกถึงอากาศที่ไหลเวียน ถ่ายเท ไม่อบอ้าว แม้ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศก็ตาม

Active AIRflow™ System รุ่น Platinum

  • กรองอากาศคุณภาพดีเข้าสู่ตัวบ้านตั้งแต่แรก ทำการกรองฝุ่น PM 2.5, เชื้อไวรัส, เชื้อแบคทีเรีย ไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน ด้วยการปรับช่องรับลมจากภายนอกบ้าน หรือ Intake Air Grille ซึ่งเป็นระบบ Passive ให้เป็นระบบ Active ด้วยการเปลี่ยนเป็น SCG Active AIR Quality ซึ่งเป็นระบบปรับคุณภาพอากาศในบ้าน ซึ่งจะมีพัดลมช่วยดูดอากาศภายนอกเข้ามา ผ่านฟิลเตอร์ถึง 4 ชั้นด้วยกัน

Active AIRflow™ System รุ่น Platinum

ไม่เพียงเท่านี้  SCG Active AIRflow System Package Platinum ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ  อาทิ 

  • กรองฝุ่น PM 5 ได้ 99% * รวมถึงสารเคมีที่ปนเปื้อนในอากาศ
  • ดักจับเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียได้สูงสุด 90% รวมถึงไวรัสโคโรน่า*
  • เพิ่มระดับ O2 ลดระดับ CO2 ให้อยู่ในมาตรฐาน ทำให้รู้สึกสดชื่น เพิ่มคุณภาพในการนอน*
  • กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายนอก ไม่ให้เข้าสู่บ้าน*
  • ปรับความชื้นในบ้านให้สมดุล จึงรู้สึกสบายตัวมากขึ้น*

Active AIRflow™ System รุ่น Platinum ดีมั้ย

*คุณสมบัติของระบบฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจการติดตั้ง Active AIRflow™ System รุ่น Platinum เพื่อการใช้ชีวิตในบ้านที่สบาย หมดกังวลกับเรื่องอากาศไม่ถ่ายเท อบอ้าว รวมถึงปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัยมากขึ้นหรือโทรสอบถามที่ SCG HOME Contact Center 02 586 2222

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : https://bit.ly/37QrNwa | โทรศัพท์ : 02-586-2222
สอบถามและปรึกษาเพิ่มเติม https://bit.ly/2UDiT22 หรือ  Add Line @SCGBrand

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด Advertise


โพสต์ล่าสุด