เมนู

7 พลับพลาที่ประทับทรงงานของในหลวง

พลับพลา ที่ประทับทรงงานในหลวง

คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้างตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้” พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นตัวอย่างของพระราชาที่ทรงงานหนักตลอดรัชกาลกว่า 70 ปี โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยกับการสร้างความสุขความเจริญแก่พสกนิกร หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านปฏิบัติมาโดยตลอดก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละท้องที่ เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่  สร้างกำลังใจให้กับราษฎร รับฟังปัญหาจากคนในท้องถิ่นอย่างไม่ถือพระองค์ พร้อมทั้งพระราชทานวิธีแก้ไขปัญหา ไม่ว่าเส้นทางที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปจะเป็นถิ่นทุรกันดาร อยู่บนเขาสูง ไม่มีถนนหนทาง ไม่มีไฟฟ้า แต่ด้วยพระวิริยะและอุตสาหะก็ทำให้เสด็จฯ ไปถึงจุดหมายจนได้

ทุกครั้งที่เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จะทรงยึดหลัก 3 ประการ คือ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทรงอยู่ง่าย กินง่าย และติดดิน แม้แต่สถานที่ทรงงานก็มิได้ใหญ่โตหรูหรา บางแห่งเป็นเพียงศาลามุงด้วยจากง่าย ๆ ใช้บังแดดบังฝนและวางแผนที่ก็สามารถทรงงานได้ นำมาซึ่งความตื้นตันใจยิ่งนัก “บ้านไอเดีย” จึงขอเชิญชวนทุกท่านย้อนเวลาเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านทีละก้าว เพื่อชมพระจริยวัตรอันงดงามตามสถานที่ที่เคยประทับทรงงาน พร้อม ๆ กับระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ไปด้วยกันครับ

เนื้อหา : บ้านไอเดีย

ศาลาทรงงานเขาค้อก่อนปรับปรุง

ภาพ : weekendhobby

พลับพลาที่ประทับทรงงาน เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จยังน้ำตกศรีดิษฐ์และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527

พลับพลาทรงงานเขาค้อก่อนปรับปรุง

 ภาพ : sevendaynew.com

พสกนิกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยราชการ ซ่อมแซมปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ อายุ 32 ปี ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจทำความดีน้อมเกล้าถวายองค์ราชา องค์ราชินี” เนื่องในโอกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชีนีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12สิงหาคม 2559

ศาลาทรงงานเขาค้อหลังปรับปรุง

พระตำหนักสามจั่ว

ภาพ : chaoprayanews

พระตำหนักสามจั่ว  อยู่ภายในศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากโครงการตามพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อครั้งมาทรงงานที่ศูนย์แห่งนี้  อาคารหลังนี้ทรงออกแบบเองโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2525

ศาลาทรงงาน ฉะเชิงเทรา

ศาลาเทิดพระเกียรติ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างถวาย เพื่อใช้เป็นศาลาทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ คราวเสด็จศูนย์ฯ  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522

พลับพลาทรงงานภูผายล

ภาพ : images.palungjit

พลับพลาที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่อุทยานแห่งชาติภูผายล อ่างเก็บน้ำห้วยหวดบ้านห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ศาลาทรงงานบึงบัวบากง

ภาพ : info.dla.go.th

พลับพลาทรงงาน ตั้งอยู่ที่บ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะประทับทรงงานเมื่อยามเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอรือเสาะและอำเภอใกล้เคียง ภาพนี้เป็นอาคารหลังจากได้รับการบูรณะแล้ว

พระตำหนักในโครงการชั่งหัวมัน

ภาพ : pantip.com

เรือนไม้ 2 ชั้นรูปทรงเรียบง่าย สำหรับประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ต.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

พระตำหนักในโครงการชั่งหัวมัน

ภาพ : oknation.net

ศาลาทรงงาน

ภาพ : chaoprayanews

พลับพลาทรงงานยามเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังถิ่นทุรกันดาร มีเพียงหลังคามุงจากให้ใช้วางแผนที่ก็ทรงงานได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเยี่ยมราษฎร หมู่ 3 บ้านเจาะบากง ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  ในวันที่ 7 กันยายน 2524 หรือเมื่อ 35 ปีก่อน ประทับนั่งข้างรถยนต์พระที่นั่งบนสะพานไม้เพื่อตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ โดยไร้ซึ่งพลับพลาที่ประทับทรงงาน

“พระองค์ทรงน้อมพระวรกายไปหาประชาชน .. ถามทุกข์สุข ปรึกษาหารือกับเขาเป็นชั่วโมงๆ บางทีประทับพับเพียบ ประชาชนนั่งพับเพียบ พระองค์ท่านทรุดพระวรกายนั่งพับเพียบเสมอบนพื้นเดียวกัน… น่าบูชา น่าเคารพ ไม่เสื่อมเสียเกียรติอะไรทั้งสิ้น..ยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องลงต่ำมากเท่านั้น…เหมือนรวงข้าวที่เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวนั้นจะต้องโน้มลงสู่แผ่นดินฉันใด..คนก็ต้องเป็นอย่างนั้น” (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ‘หลักธรรม ทำตามรอยพระยุคลบาท’) 

ความห่วงใยในปวงประชาราษฏร์ของพระองค์มีอยู่ในทุกขณะจิต  แม้ในเวลาที่พระองค์ประชวร ก็ยังทรงงานคอยติดตามข่าวสารเพื่อหาหนทางบำบัดทุกข์ให้แก่ราษฎร ทรงเป็นมหาราชที่มีพระหฤทัยยิ่งใหญ่ยากจะมีผู้ใดเสมอเหมือน ปวงชนชาวไทยทุกคนจะขอโน้มนำพระจริยวัตรของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ไปตราบนานเท่านาน

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด แบบบ้าน


โพสต์ล่าสุด