เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


Mid century house

เคลือบภาพลักษณ์โมเดิร์น ครอบความร่วมสมัยไว้อีกชั้น

บ้านสไตล์ร่วมสมัย ความเป็นตัวตนที่แท้จริง บางครั้งก็ถูกเคลือบไว้ด้วยกรอบความนิยมของสังคม ดังเช่นการแต่งกายที่เป็นไปตามกระแสแฟชั่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับโลกที่หมุนไป จนบางครั้งก็หลงลืมสิ่งที่ตัวเองชอบจริง ๆ แต่หากสามารถรักษาความสมดุลระหว่างความเป็นตัวเองกับค่านิยมเอาไว้ได้ ทั้งสองส่วนจะถูกจัดวางเอาไว้ด้วยกันในปริมาณที่เหมาะสม ไม่สูญเสียทั้งความเป็นตัวตน และไม่รู้สึกว่าห่างหายจากโลกรอบตัว ออกแบบ : Arcke เนื้อหา :..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด