เมนู

แบบบ้าน Eco


บ้านสีเขียวอยู่ยั่งยืน ลดใช้น้ำ ผลิตไฟฟ้าได้เอง

บ้านยั่งยืน อาคารสีเขียว ลดใช้พลังงาน เพื่อบ้านยั่งยืน ในซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา กระแสบ้านลดใช้พลังงานเพื่อบ้านยั่งยืนกำลังแรงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะผู้คนเริ่มตระหนักถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนเกินคาดเดา และไม่อยากพึ่งพิงพลังงานจากภาครัฐ จึงเริ่มพัฒนาสถาปัตยกรรมที่อาศัยอยู่ที่มีเครื่องหมาย “อาคารสีเขียว” ขึ้น ซึ่งการที่จะสร้างบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในระดับ Emerald..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด