เมนู

แบบบ้าน Eco


ปรับปรุงบ้านเก่าจีน

ปรับปรุงบ้านจีนโบราณ เปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์

รีโนเวทบ้านโบราณ ความงดงามบางอย่างมิอาจทำลายได้ด้วยกาลเวลา อย่างสถาปัตยกรรมโบราณของแต่ละพื้นที่ แต่ละประเทศ การดำรงรักษาไว้เป็นเรื่องที่สมควรทำ เพราะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมเท่านั้น ยังเป็นการเก็บวิถีอารยธรรมให้โลกได้เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นการพัฒนา ซึมซับถึงวิถีดั้งเดิมที่ไม่อาจย้อนเวลากลับไปสัมผัสได้ด้วยตัวเอง เจ้าของบ้านหลังนี้มองเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเก็บเอาความเก่าไว้และทำการเติมสิ่งใหม่เข้าไปอย่างระมัดระวัง ออกแบบ : Zhou Chao เนื้อหา..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด