เมนู

แบบบ้าน


บ้านกระท่อมบนต้นไม้ รวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

แบบบ้านกระท่อม กระท่อมหลังน้อยบนต้นไม้ ยิ่งกว่าความเป็นธรรมชาติ เมื่อวัยเด็ก หากใครได้เกิดในภูมิลำเนาที่เป็นชนบท คุณอาจเคยได้สร้างบ้านกระท่อมบนต้นไม้เล็กๆ เพื่อไว้เป็นที่นอนเล่นกับเพื่อนๆในรุ่นวัยเดียวกัน admin ก็เป็นหนึ่งในนั้น ช่วงอายุประมาณ 7-15 ปี เคยได้สร้างที่พักเล็กๆ มีเพียงแค่แผ่นไม้กระดาน ใช้วิธีปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้สูง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด