เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


โดรนยักษ์

Net Guard โดรนยักษ์ช่วยชีวิตคนติดในตึกสูง

โครงงานนวัตกรรมเพื่อช่วยชีวิตคนติดในอาคารสูง หลาย ๆ ครั้งที่เราพบกับข่าวน่าสลดใจเกี่ยวกับอัคคีภัยบนอาคารสูง หรือตึกถล่มเสียหายจากแผ่นดินไหว แต่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ติดค้างอยู่ ไม่สามารถหนีได้ บางคนเลือกกระโดดลงมาแต่ก็เสียชีวิตในภายหลัง สร้างความสะเทือนใจในทุกครั้งที่เห็นภาพเหล่านั้น ทำให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งในจีนเกิดแรงผลักดันในการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตแบบนี้ โดยนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ UAVs มาต่อยอดใช้งาน..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด