เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


ถังขยะอัจฉริยะ

ถังขยะอัจฉริยะ เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย

ถังขยะไฮเทค เปลี่ยนเศษอาหารเหลือทิ้งให้เป็นปุ๋ยโฮมเมด ปัญหาขยะล้นเมือง ไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ ในเมืองไทย เพราะปริมาณขยะที่กองเท่าภูเขาเป็นแหล่งอาหารของหนู แมลงสาบ จึงเป็นพื้นที่ที่สะสมเชื้อโรคและก่อมลภาวะทางกลิ่น ขยะที่ปนเปื้อนลงน้ำก็ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้น้ำเน่าเสีย จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 ของสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด