เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


แนวทางปรับบ้านผู้ป่วยอัลไซเมอร์

10 แนวทางปรับบ้าน รองรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

บ้านนี้ ต้อนรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สถิติผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในประเทศไทย พบได้ในกลุ่มทั่วไป เฉลี่ยอายุ 65 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 5 กลุ่มอายุ 75 ปีเฉลี่ยร้อยละ 15 และกลุ่มอายุ 85..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด