เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านโชว์อิฐแดง

บ้านโชว์อิฐ ให้ผนังและบันไดเป็นจุดไฮไลท์ของบ้าน

บ้านโชว์อิฐ เส้นสายโมเดิร์น แม้เวลาจะผ่านไปข้างหน้าเรื่อยๆ ในวงการก่อสร้างก็มีแนวคิดในการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ วัสดุที่แปลกออกไปมาให้ได้เลือกใช้ตามอัธยาศัยทุกปี แต่จะมีวัสดุธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมมาอย่างตือเนื่องยาวนาน นั่นก็คือ อิฐ ที่ทำมาจากดินเผาธรรมดา ๆ ที่อาจจะดูหลงยุคล้าสมัยในช่วงหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่าคุณสมบัติ สัมผัส รวมถึงสีของอิฐเป็นเสน่ห์เฉพาะที่ทำให้เจ้าของบ้านและสถาปนิกมักหยิบจับมาใช้งานเสมอ เพียงแต่อาจนำมาปรับประยุกต์ในรูปแบบหน้าตาและฟังก์ชันที่ต่างออกไปให้สอดรับกับยุคสมัยและเทรนด์มากขึ้น..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด