เมนู

วัสดุก่อสร้าง

เลือกปูนซีเมนต์ให้เหมาะกับงาน โครงสร้างแข็งแรง เริ่มจากข้างใน

ปูนซีเมนต์ SCG ทำความรู้จักประเภทของปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง  “ต้นไม้ที่ต้านลมพายุได้ดีเพราะลำต้นและรากแก้วฉันใด ส่วนประกอบของบ้านที่แข็งแรง ก็ทำให้บ้านมั่นคงฉันนั้น” งานสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ สำหรับบางคนในช่วงชีวิตหนึ่งมีเงินเก็บพอสร้างบ้านในฝันได้เพียงหลังเดียว บ้านที่ดีจึงไม่เพียงแต่มีแบบบ้านสวยหรือช่างฝีมือเยี่ยมเท่านั้น แต่วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณภาพด้วย โดยเฉพาะส่วนงานโครงสร้างหลักที่ต้องการความแข็งแรงมั่นคงของบ้านทั้งหลัง สำหรับบ้านยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะใช้..

ครั้ง


Advertorial

ดูทั้งหมด