เมนู

ตกแต่งภายใน


รีโนเวทบ้านเก่า

เปลี่ยนธีมบ้าน สร้างบรรยากาศใหม่ที่ต่างไปจากเดิม

รีโนเวทบ้าน บรรยากาศเปลี่ยน บ้านที่ใช่สำหรับเราในวันนี้ ผ่านไประยะเวลา 10-20 ปี อาจไม่ใช่แบบที่เราชอบแล้วก็ได้ ความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในแต่ละวันที่ผ่านไปคนเราจะได้พบแรงบันดาลใจใหม่ การขยับขยายครอบครัว หรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปได้เสมอ จากบ้านที่เคยตอบโจทย์ตรงใจก็เริ่มอยากเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ movement สภาพอากาศ และสิ่งแวลล้อม..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด