เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


บ้านมีบ่อปลา

บ้านเปิดหลังคารับลม สดชื่นกลมกลืนสวนและบ่อปลา

บ้านทรอปิคอล ภาพของบ้านที่อยู่ในความคิดของคุณเป็นอย่างไรบ้าง เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังมีนิยามของบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยมีหลังคาคลุมมิดชิด เพื่อไม่ให้บ้านได้รับผลกระทบจากแสงแดดและละอองน้ำฝน แต่ก็จะมีรูปแบบบ้านบางหลังแตกต่างออกไป หลาย ๆ ครั้งบ้านถูกเจาะหลังคาให้มีช่องว่างสำหรับเอื้อให้ต้นไม้ได้เติบโต หรือการใส่ที่ว่างเปิดออกสู่ท้องฟ้าตรงใจกลาง อันที่จริงแล้วการทำที่ว่างตรงกลางไม่ใช่เรื่องใหม่ ในบ้านแบบจีนโบราณก็มีให้เห็นทั่วไป ซึ่งจะมีข้อดีในเรื่องของการเปิดพื้นที่ดักลม รับแสง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด